Česky

Jak IoT pomáhá ve výrobě

17.10.2022

O IoT neboli Internetu věcí (Internet of Things) jste v poslední době určitě slyšeli, ať už to bylo ve spojitosti s chytrou domácností, měřením energií či například sledováním vozového parku. Díky rozvoji mikropočítačů a technologii pro přenos dat se IoT stává dostupnější a na trhu se objevuje stále více řešení tohoto druhu. IoT je však doma také v průmyslu a jeho přínosy mohou být opravdu zásadní.

Internet věcí je možné definovat jako síť zařízení s vlastní výpočetní kapacitou, která jsou připojena k internetu a dokáží sbírat, posílat a přijímat data. Zjednodušeně řečeno se jedná nejčastěji o mikropočítače, ke kterým jsou připojeny senzory pro sběr dat. Data, která senzory naměří, zasílá zařízení nepřetržitě do cloudu, kde probíhá jejich zpracování a případné reakce vycházející z vyhodnocení dat jsou zasílány zpět do IoT zařízení.

Jaká uplatnění tato zařízení nacházejí ve výrobě?

Měření OEE - efektivnosti stroje

Velice časté uplatnění IoT zařízení ve výrobě je sběr dat o produktivitě výrobních strojů. Pomocí senzorů nebo připojení na řídící systém stroje zařízení zjistí, jaký je průběh práce na stroji a tato data odešle do cloudu, kde slouží k vyhodnocení OEE, tedy efektivnosti stroje. Pro vyhodnocení a zlepšování výkonu výroby či objektivní hodnocení zaměstnanců ve výrobě je výpočet ukazatele OEE a jeho složek (výkonnost, dostupnost, kvalita) téměř nepostradatelný.

Na měření OEE ve výrobě je zaměřený náš produkt DataHopper Industry.

Měření fyzikálních veličin a systém upozornění

Dalším hojně se vyskytujícím uplatněním IoT zařízení je měření různých fyzikálních veličin, jejich monitoring a systém upozornění na kritické hodnoty. Často se jedná o měření tlaku, teploty nebo třeba vibrací v různých částech strojů, měření hodnot CO2 v prostředí nebo například průtoku vzduchu či různých kapalin v potrubí.

Měřením těchto hodnot lze předejít různým druhům havárií a poruch. Také je možné pomocí naměřených hodnot dohledávat neefektivní či chybné využívání výrobních technologií.

Systém upozornění dokáže například pomocí e-mailů či SMS informovat odpovědné pracovníky o tom, že nastal problém nebo ještě lépe o tom, že problém teprve může nastat.

Pro tyto účely nabízíme náš produkt DataHopper Basic.

Zpětné ovládání či automatická reakce

IoT zařízení umí data do internetu nejen odesílat, ale také je přijímat. Toto umožňuje při správném propojení se strojem ovládání některých jeho částí. Můžete tak na dálku například stroj vypnout nebo jej uvést do úsporného režimu.

Při měření fyzikálních veličin může být v cloudu nastaven rozhodovací mechanismus, který po vyhodnocení dat může dát pokyn do IoT zařízení, aby provedlo definovaný úkon. Může se jednat například o uzavření ventilu či jinou korekci v systému, ze kterého měřené veličiny vycházejí.

Každý problém má své řešení

Mimo uvedené příklady samozřejmě existuje spoustu dalších případů, kde Vám mohou IoT zařízení pomoci vyřešit specifické problémy Vaší výroby.

Naše senzory DataHopper si sami vyrábíme, a proto umíme jejich funkčnost uzpůsobit konkrétním potřebám zákazníka. Rádi s Vámi provedeme analýzu potřeb a navrhneme optimální řešení.

Chcete implementovat IoT ve Vaší výrobě? Kontaktujte nás.