Česky

DataHopper Basic

Měření široké škály veličin a systém notifikací pro nepřetržitý dohled.

DataHopper Basic umožňuje měření široké škály veličin, jejich zaznamenání a přenos na vzdálený server, kde probíhá jejich následné zpracování a vyhodnocení. Systém tak dokáže včas poslat varování v případě neplánované události nebo na danou událost reagovat.

Klíčové benefity

1
Real-Time monitoring

Systém Datahopper Basic Vám umožní sledování požadovaných veličin s minimální prodlevou. Sami si snadno nadefinujete četnost sledování a odesílání dat. Kritické systémy tak mohou posílat informace nepřetržitě, jiné mohou odeslat data např. 1x za hodinu, popř. méně.

2
Volitelná úroveň notifikací

Notifikační služba je plně konfigurovatelná, máte možnost nastavit na jaké události chcete reagovat. Vybraným lidem, popř. skupinám můžete nastavit automatické notifikace v několika různých úrovních a informovat je tak o nečekaných událostech.

3
Reakce na vybrané události

DataHopper Basic vám umožní reagovat na vybrané události. Při překročení prahových hodnot tak může systém reagovat dle definovaného scénáře a např. odpojit na dálku připojené zařízení, popř. změnit nastavení připojeného zařízení. Lze tak předcházet poruchám.

Aplikace DataHopper Portal

Přístup ke zpracovávaným datům umožňuje webová aplikace DataHopper Portal. Pracovat s ní můžete na počítači i na mobilních zařízeních, jako jsou telefony a tablety.

Portál DataHopper
  • Aplikace zobrazuje kompletní přehled připojených senzorů DataHopper Basic a jejich aktuální stav.
  • Při překročení Vámi definovaných hodnot systém generuje automaticky záznam o události a umožňuje doplnit řešení k dané události.
  • Systém umožňuje vygenerovat seznam událostí, jejich stav a řešení.

Kontaktujte nás pro ukázku či nabídku