Česky

DataHopper Industry

Komplexní nástroj pro optimalizaci a řízení výroby, úsporu energií a digitalizaci pracovních výkazů.

Získejte dokonalý přehled o tom, jak jsou Vaše stroje vytížené, kde se nachází prostor pro zlepšení efektivity a jaké jsou příčiny vzniku neproduktivních časů. Společně s dalšími funkcemi, jako jsou digitalizované pracovní výkazy, měření spotřeby energií či chytré přehledy aktuálního stavu výroby, získáte nástroj, který Vám otevře cestu k digitalizaci výroby známé též pod názvem Průmysl 4.0.

DataHopper Industry dodáváme jak ve formě uceleného systému se všemi funkcemi, tak jako jednotlivé moduly, takže platíte jen za to, co právě Vaší firmě přinese požadovaný užitek.

Klíčové benefity

Zvýšení produktivity výroby

Zvýšení produktivity výroby

Výrazného zvýšení produktivity výroby je možné dosáhnout za předpokladu, že znáte současný stav a jste schopni identifikovat původ problémů. Přesně pro tento účel byl nástroj DataHopper Industry navržen. Podle pravidla “co neměřím, to neřídím” Vám pomůžeme dosáhnout lepších výsledků napříč všemi výrobními procesy.

Objektivní hodnocení zaměstnanců

Objektivní hodnocení zaměstnanců

Díky digitalizaci pracovních výkazů dokážete produktivitu jednotlivých strojů přiřadit přímo ke konkrétním pracovníkům, čímž získáte ucelený systém pro komplexní sledování a vyhodnocení výkonnosti. Na základě získaných dat Vám pomůžeme nastavit objektivní systém pro pozitivní motivaci pracovníků.

Úspora nákladů na zpracování podkladů pro mzdy

Úspora nákladů na zpracování mezd

S digitalizovanými pracovními výkazy již nemusíte platit čas účetních při přepisování papírových pracovních výkazů. Veškerá data získáte na jedno kliknutí a jsou připravena pro zpracování mezd a případné přenesení do Vašeho informačního či mzdového systému.

Úspora při spotřebě energií

Úspora při spotřebě energií

Nástroj DataHopper Industry mimo jiné dokáže zjistit data o spotřebě energií na jednotlivých strojích, díky čemuž získáte možnost snížení těchto nákladů.

Chytrý přehled výroby

Chytrý přehled výroby

Pomocí chytrých přehledů výroby zjistíte aktuální stav výrobních zakázek bez nutnosti osobní přítomnosti ve výrobě. DataHopper Industry Vám ukáže, v jaké fázi výroby se zakázky nachází, kde nastaly problémy a pomůže Vám se zpřesněním norem. Získáte také přehled o množství a typech odstávek strojů.

Instalace bez starostí

Instalace bez starostí

Instalaci systému DataHopper pro Vás zajistíme od připojení na stroje až po nutné rozvody elektroinstalace. Náš instalační tým se zkušenými elektrikáři se postará o to, aby Vás instalační práce neobtěžovaly a nezdržovaly probíhající výrobu.

Online kalkulačka finančního přínosu systému DataHopper

Pokud používáte nějaký informační systém (ERP), systém pro výkazy práce, docházkový systém či jakékoliv jiné softwarové řešení, rádi zajistíme jejich propojení s DataHopper Industry tak, aby spolu komunikovaly a předávaly si veškerá potřebná data.

Aplikace DataHopper Portal

Hlavní síla systému DataHopper Industry spočívá v naší aplikaci, která Vám umožní jednoduše sledovat a vyhodnocovat veškerá data. Získáte dokonalý přehled o výrobě pomocí nástrojů jako jsou aktuální výrobní přehledy, komplexní měsíční výkazy či detailní reporty o výrobních zakázkách.

Veškerá data jsou bezpečně uložena v cloudovém úložišti a přístup k nim máte odkudkoliv, a to jak na počítači, tak na telefonu či tabletu.

Portál DataHopper

Detailní pohled na výkonnost

 • Díky detailním pohledům na průběh měřených hodnot získáte přesný obrázek o tom, co se na stroji děje.
 • Na časové ose uvidíte odstávky a jednotlivé pracovníky, kteří stroj obsluhují.
Portál DataHopper

Ucelený přehled o výrobě

 • Na jedné obrazovce uvidíte, co se děje na všech strojích ve výrobě a jednoduše dokážete identifikovat stroje, na kterých nastal problém.
 • Obrázek o tom, co se ve výrobě děje, si uděláte bez nutnosti vstát od počítače.
Portál DataHopper

Dashboardy pro vyhodnocení

 • Díky dashboardům získáte vyhodnocení všech klíčových ukazatelů. Na několik kliknutí dostanete veškeré informace, které potřebujete, a to přehledně v grafu i v tabulkách.
 • Získáte přehledné informace o strojích, pracovnících, odstávkách nebo také o spotřebě energií.

Senzory a terminály

Veškeré hardwarové komponenty si sami navrhujeme a vyrábíme, díky čemuž umíme vyhovět téměř jakýmkoliv požadavkům na jejich využití.

Sensor DataHopper

Senzory pro sběr dat ze strojů

 • Připojením senzoru do stroje zajistíme sběr všech potřebných informací a jejich odeslání do bezpečného cloudového úložiště.
 • Naše senzory dokážeme připojit do jakéhokoliv stroje a jsou připraveny na použití i v těch nejnáročnějších podmínkách.
Terminál DataHopper

Terminály pro pracovní výkazy

 • Pomoci interaktivních dotykových terminálů získáte kompletní snímek využití pracovní doby jednotlivých pracovníků.
 • Přihlášení k pracovním výkazům je možné pomocí čipových karet.
 • Pracovník na terminálu vidí, jak si u dané výrobní zakázky aktuálně vede v plnění norem.

Kontaktujte nás pro ukázku či nabídku