Česky

NOVATRONIC, s.r.o.

DataHopper Industry

Sektor
Nábytkářský průmysl
Klient

Firma NOVATRONIC, s.r.o. je výrobní společnost, která se na českém trhu s nábytkem pohybuje již přes 30 let.

Výzva

Zjištění výkonnosti výrobních strojů a účinnosti procesních úprav pro zvýšení efektivity výroby.

Ing. Pavel Stejskal
Ing. Pavel Stejskal
výkonný ředitel

Se senzory Data Hopper máme perfektní přehled o výkonů strojů v naší výrobě. Poskytuje nám také objektivní podklady pro ohodnocení našich pracovníků.

Řešení

1
Instalace systému DataHopper Industry

Systém slouží k měření výkonnosti výrobních strojů, poskytuje přehled obsazení strojů a informace o odstávkách.

2
Monitorování výkonnosti zaměstnanců

Dodané řešení také umožňuje sledování výkonnosti zaměstnanců u strojů, což napomáhá k vytvoření spravedlivého motivačního systému.

Výsledky

1
Zvýšení efektivity výroby

Díky lepšímu přehledu o výkonnosti strojů může firma efektivněji plánovat a optimalizovat výrobní procesy.

2
Pozitivní motivace pracovníků

Implementace systému vedla k nastavení spravedlivějšího hodnocení pracovníků, což má pozitivní dopad na jejich výkonnost.

3
Lepší přehled nad provozem strojů

Informace o obsazení a odstávkách strojů umožňuje efektivnější řízení výrobních kapacit.

Závěr

Firma NOVATRONIC, s.r.o., díky implementaci systému DataHopper Industry, dosáhla významného pokroku ve zvyšování efektivity a optimalizaci výrobních procesů, což přispělo k lepšímu využití strojů a zvýšení celkové produktivity.

Máte zájem o podobné řešení? Kontaktujte nás

Foto instalace Foto instalace Foto instalace Foto instalace Foto instalace Foto instalace Foto instalace Foto instalace Foto instalace Foto instalace