Česky

UVAX, s.r.o.

DataHopper Industry + Timetracking

Sektor
Kovovýroba - drátěný program
Klient

Firma UVAX, se sídlem v Šumperku, se specializuje na výrobu produktů z kovových, drátěných materiálů pro potravinářský, farmaceutický a chemický průmysl.

Výzva

Digitalizace pracovní agendy pro zvýšení efektivity a snížení administrativní zátěže.

Ing. Adam Roller
Ing. Adam Roller
ředitel, jednatel

Naše mistrová nyní ušetří velké množství času, které dříve věnovala administrativě s pracovními výkazy. Může se tak mnohem více věnovat organzaci výroby.

Řešení

1
Terminály DataHopper TimeTracking

Umožňují pracovníkům jednoduché vykazování práce, což eliminuje potřebu papírové evidence.

2
Senzory DataHopper na výrobních strojích

Zajišťují lepší kontrolu nad výrobním procesem, sledují využití, výkonnost a odstávky strojů.

3
Digitalizace výrobní administrativy

Systém nabízí efektivní evidenci výrobních zakázek, výrobků a jejich technologických postupů.

Výsledky

1
Přehled nad plněním norem u zakázek

Integrace systému DataHopper zajistila přehled nad plněním norem zakázek a jednotlivých operací.

2
Efektivnější výroba

S lepším přehledem o strojích a snadnější evidencí práce došlo k zvýšení celkové efektivnosti výroby.

3
Snížení administrativní zátěže

Automatizace výpočtů mzdových podkladů a odstranění papírové evidence výrazně ulehčila administrativní práci.

Závěr

Implementací systému DataHopper Industry ve firmě UVAX došlo k významnému pokroku v digitalizaci výrobní agendy, což přispělo k efektivnějšímu řízení výroby a snížení nákladů na administrativu.

Máte zájem o podobné řešení? Kontaktujte nás

Foto instalace Foto instalace Foto instalace Foto instalace Foto instalace Foto instalace Foto instalace Foto instalace