Česky

Výpočet finančního přínosu

Zjistěte jaký finanční přínos můžete se systémem DataHopper Industry získat.

Prostřednictvím zvýšení produktivity a zavedením objektivního hodnocení zaměstnanců s produktem DataHopper Industry dosáhnete úspory nákladů a vyšších výnosů z produkce výrobků.

Zjistěte jakého finanční přínosu můžete dosáhnout ve Vaší firmě

Průměrná hrubá hodinová mzda zaměstnanců ve výrobě:
Počet zaměstnanců ve výrobě:
Máte již ve výrobě terminály pro vykazování práce?
Ne
Ano
Máte dostatek zakázek pro naplnění výroby?
Ne
Ano