Česky

Lhoták s.r.o.

DataHopper Industry + TimeTracking

Sektor
Kovovýroba - nástrojárna, obrábění a zámečnické práce
Klient

Firma Lhoták s.r.o. je zaměřena na nástrojařské, obráběcí a zámečnické práce. Počátek firmy se datuje do roku 1995.

Výzva

Sledování časového průběhu zakázek a operací, zjištění reálné časové náročnosti pro optimalizaci kalkulačního procesu a monitorování prostojů na klíčových strojích.

Jiří Ernest
vedoucí výroby

Nyní jsme schopni jednoduše vyhodnotit průběh zakázek a v případě potřeby si jej do budoucna optimalizovat.

Díky senzorům na klíčových strojích dokážeme zjistit neproduktivní časy a ve spolupráci s obsluhou při následné výrobě zvýšit efektivitu.

Řešení

1
Terminály pro pracovní výkazy

Instalace terminálů umožňuje efektivní sledování časového průběhu zakázek.

2
Importní můstek pro přenos dat

Umožňuje integraci dat o zakázkách a operacích do systému DataHopper.

3
Senzory DataHopper

Osazeny na klíčových strojích pro sledování využití, prostojů, a spotřeby energie.

Výsledky

1
Zlepšení přehledu nad zakázkami

Aplikace DataHopper Portál umožňuje klientovi efektivně vyhodnocovat splnění časových cílů zakázek.

2
Optimalizace kalkulačního procesu

Porovnání reálné časové náročnosti s původními kalkulacemi vede k lepšímu odhadu nákladů a časových rámců.

3
Monitoring provozu strojů

Lepší přehled nad využitím a prostoji u strojů přispívá k efektivnější organizaci výroby.

Závěr

Díky implementaci systému DataHopper ve firmě Lhoták s.r.o. došlo k významnému pokroku ve sledování a optimalizaci výrobních procesů, což vedlo k větší efektivitě výroby a přesnosti při tvorbě kalkulací výrobků.

Máte zájem o podobné řešení? Kontaktujte nás

Foto instalace Foto instalace Foto instalace Foto instalace Foto instalace